Produksie Bestuurder 0
1 / 2

Details

I am:Offering a job
Company nameHealthy veggies
PositionFull time
Salary periodMonthly

Description

‘n Gevestigde Boerdery onderneming benodig die dienste van ‘n ervare hard werkende Produksie Bestuurder wat saam die boerdery sal groei

Rol van pos:

•Die primêre doel van die pos is om deur effektiewe pakhuis- en lynbestuur te verseker dat alle vereiste leweringsprogramme daagliks stiptelik en volgens die toepaslike protokolle deurgevoer word en om koste te bespaar van produkte

•Ideale kandidate sal verkieslik tersiêr gekwalifiseerd wees. Leierseienskappe, beplanning- en organiseringsvermoëns, rekenaarvaardighede, werkstamina en bereidwilligheid om lang ure te werk soos benodig is 'n kritiese vereistes.

•Verantwoordelikhede wentel rondom voorkomende en roetine instandhouding in die pakhuis en op die werksperseel. Dit sal hoofsaaklik fokus op verpakkingsmasjienerie en –toerusting, asook ontgroening- en koelkamers, om sodoende deurgaanse kontinuïteit van die produksie- en logistieke prosesse te verseker

Die pos bied uitstekende groeigeleenthede vir ’n persoon wat beskik oor:

• Bewese ervaring in ʼn pakhuis produksie omgewing met sterk leierskap en bestuurs vaardighede

•Kwalifikasies en ervaring:

* Matriek is minimum vereiste. Enige relevante verdere kwalifikasies is 'n bonus.

* Min 3 jaar ervaring in 'n pakhuis

* Bo-gemiddelde menseverhoudinge, *kommunikasievaardighede en leierskap

* Kennis van Groente kwaliteit standaarde

*Rekenaarvaardig wees

Persoonlikheid en vaardighede

Die geskikte persoon vir die posisie moet aan die volgende vereistes voldoen:

•Natuurlike vermoë om mense te organiseer en langertermynbeplanning uit te voer en koördineer;

•Uitstekende kommunikasievaardighede, vermoë om ‘n span te kan motiveer en aanmoedig;

•Gemaklik om probleme op te los en uitdagings aan te pak;

•Neem besluite gebaseer op feite, bly objektief maar innoverend en in staat om vinnig ‘n standpunt te vorm en te kan verdedig;

•Natuurlike vermoë om instruksies te gee;

•Moet komplekse situasies kan hanteer

Uitstekende interpersoonlikeverhoudings kan handhaaf.

Om koste te bespaar van produkte

•Moet onder druk kan werk

•Aansoekers met toepaslike kennis van GLOBAL GAP sal voorkeur geniet.

Eie vervoer

Indien u belangstel en aan bogemelde vereistes voldoen Stuur ‘n CV en motivering oor hoekom u geskik sou wees vir die posisie voor of op 31 jullie 2019

Neem asseblief kennis dat indien u nie binne 30 dae vanaf u aansoek terugvoering of enige reaksie ontvang het nie, u die aansoek as onsuksesvol moet beskou.

Produksie Bestuurder

Bainsvlei, Bloemfontein, Free State
4 days ago
Seller description
Dirk
Member since Jul 2015

Posted in

Bainsvlei, Bloemfontein, Free State
AD ID 1059798318

Report this ad